قراردادهای کارگری ساماندهی شود

قراردادهای کارگری ساماندهی شود

4513193 - قراردادهای کارگری ساماندهی شود

رئیس‌جمهور در مراسم روز کار و کارگر گفت: افراد شاغل باید بدانند تا چه زمانی می‌توانند براساس پایداری شغل‌شان، برای زندگی خود برنامه‌ریزی کند.