قیمت آپارتمان‌های نقلی در مرکز تهران+ جدول

قیمت آپارتمان‌های نقلی در مرکز تهران+ جدول

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی قیمت‌های پیشنهادی رهن آپارتمان‌های نقلی با مساحت ۴۰ تا ۶۰ مترمربع در تهران حکایت از آن دارد که برای رهن یک واحد آپارتمان نقلی در مناطق کاملاً مصرفی شهر تهران حداقل باید در حدود ۱۰۰ میلیون و ۶۸۰ میلیون تومان به این معامله اختصاص داد.

اگر مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان برای رهن (پول پیش) در دست دارید و توانایی پرداخت اجاره بهای ماهیانه ۱۶ میلیون تومان را دارید به اجاره یک واحد ۵۷ متری در میدان انقلاب فکر کنید.

محله متراژ چند سال ساخت؟ رهن اجاره
استاد معین ۴۵ ۱۳۹۵ ۲۵۰( میلیون) ۴( میلیون)
میدان انقلاب ۵۷ ۱۳۹۶ ۱۰۰( میلیون) ۱۶( میلیون)
میدان ولیعصر ۵۳ ۱۳۹۰ ۶۵۰( میلیون) ۱.۵۰۰( میلیون)
عباس آباد ۵۸ ۱۳۹۹ ۶۸۰( میلیون) رهن کامل
میدان فردوسی ۵۷ ۱۳۸۹ ۳۰۰( میلیون) ۷( میلیون)
ایرانشهر ۵۰ ۱۳۸۹ ۲۵۰( میلیون) ۷.۲۰۰( میلیون)
۱۲ فروردین ۵۲ ۱۳۹۲ ۳۵۰( میلیون) ۷.۲۰۰( میلیون)
نجات اللهی ۵۰ ۱۳۹۰ ۵۰۰( میلیون) ۷( میلیون)