قیمت خرید دلار وارد کانال ۲۰ هزارتومان شد/یورو ۲۵ هزار و ۸۵۸تومان

قیمت خرید دلار وارد کانال ۲۰ هزارتومان شد/یورو ۲۵ هزار و ۸۵۸تومان

به گزارش مهر، قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس)، امروز چهارشنبه ١۵ اردیبهشت ١۴٠٠ در حالی به ٢١هزار و ۴٠٨ تومان رسید که نرخ یورو وارد کانال ٢۵ هزار تومانی شد.

بر این اساس، قیمت هر اسکناس دلار برای خرید ٢٠ هزار و ٩٨۴ تومان و برای فروش ٢١ هزار و ۴٠٨ تومان است.

هر یورو برای خرید ٢۵ هزار و ٣۴٣ تومان و برای فروش ٢۵ هزار و ٨۵٨ تومان است.