قیمت دلار ٢٠ شهریور ١۴٠٠ از ٢٧ هزار تومان گذشت

قیمت دلار ٢٠ شهریور ١۴٠٠ از ٢٧ هزار تومان گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس) امروز شنبه ٢٠ شهریور ١۴٠٠ در صرافی های بانکی به ٢٧ هزار و ٢١ تومان رسید. امروز صرافی ها هر دلار را ٢۶ هزار و ۴٨۶ تومان خریداری می کنند.

امروز همچنین قیمت خرید هر یورو در صرافی های بانکی ٣١ هزار و ٨۴ تومان و قیمت فروش آن ٣١ هزار و ٧١٢ تومان است.