قیمت دلار ٢۴ دی ١٣٩٩ به ٢۴ هزار و ٨٠٠تومان رسید

قیمت دلار ٢۴ دی ١٣٩٩ به ٢۴ هزار و ٨٠٠تومان رسید

به گزارش مهر، قیمت دلار آمریکا (اسکناس)، امروز چهارشنبه ٢۴ دی ١٣٩٩ در صرافی‌های بانکی، برای خرید ٢۴ هزار تومان و برای فروش ٢۴ هزار و ٨٠٠ تومان است.

همچنین قیمت هر یورو برای خرید ٢٩ هزار و ۴٩٠ تومان و برای فروش ٣٠ هزار و ٢٩٠ تومان رسید.