قیمت سکه ٢۴ آبان ١۴٠٠ به ١٢ میلیون و ۴٧٠ هزارتومان رسید

قیمت سکه ٢۴ آبان ١۴٠٠ به ١٢ میلیون و ۴٧٠ هزارتومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز دوشنبه ٢۴ آبان ١۴٠٠ در بازار آزاد تهران به ١٢ میلیون و ۴٧٠ هزار تومان رسید. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ١٢ میلیون و ۴٠٠ هزار تومان است.

قیمت هر قطعه نیم سکه ۶ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان، ربع سکه ٣ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان و سکه یک گرمی ٢ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان است.

قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی نیز ١٨۶١ دلار و ٧۵ سنت و هر گرم طلای ١٨ عیار یک میلیون و ٢۵٩ هزار و ٢٨۶ تومان است.

منبع : مهر