قیمت سکه ۱۶ شهریور ۹۹ به ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه ۱۶ شهریور ۹۹ به ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید

                                   
  • تاریخ انتشار : 1399-06-19