لزوم رعایت کامل دستورالعمل‌ های بهداشتی در انتخابات

لزوم رعایت کامل دستورالعمل‌ های بهداشتی در انتخابات

به گزارش مهر، بابک دین پرست معاون وزیر کشور و دبیر قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا در این نامه خطاب به استانداران آورده است:

در اجرای بند (۱۹) مصوبات پانزدهمین جلسه قرارگاه عملیاتی ستادملی مبارزه با کرونا؛ به ضرورت رعایت کامل و دقیق دستورالعمل بهداشتی انتخابات ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۰- مصوب هفتادمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا و پروتکل بهداشتی برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ تنظیم شده توسط وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و معاون امنیتی وانتظامی و کمیته امنیتی، اجتماعی وانتظامی ستاد ملی، مقتضی است، مراتب رعایت کامل و دقیق دستور العمل‌های موصوف، توسط کلیه مسئولین دستگاه‌های ذیربط اجرایی و نظارتی، ستادهای انتخاباتی و نامزدهای، درجریان سفرهای استانی و همچنین در فرآیند برگزاری جلسات مربوط به تبلیغات انتخاباتی، مورد توجه، نظارت و ارزیابی دقیق و مستمر قرارگرفته و نتیجه به این قرارگاه اعلام شود.