مجوز تأسیس ۴۹ شهرداری در سال گذشته صادر شد

مجوز تأسیس ۴۹ شهرداری در سال گذشته صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جمالی نژاد با اعلام مطلب فوق افزود: با تأسیس شهرداری‌های مذکور در اجرای تبصره ذیل ماده (۶) آئین‌نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۱) قانون شهرداری، موافقت شده است.

وی افزود: صدور مجوز تأسیس شهرداری در این شهرها پس از تحقق تعهدات مردم و مسئولین محلی مبنی بر تأمین امکانات و تجهیزات و اراضی و ساختمان شهرداری صورت گرفته است.

منبع : مهر