محکومیت مدیر مسؤول خبرگزاری ایلنا به جرم جریحه‌دار کردن عفت عمومی

محکومیت مدیر مسؤول خبرگزاری ایلنا به جرم جریحه‌دار کردن عفت عمومی

فارس:‌ احمد مومنی راد سخنگوی هیأت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی اظهار کرد: در روز یکشنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۹ در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران سه پرونده مطبوعاتی به ریاست قاضی شقاقی رسیدگی شد.

سخنگوی هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی خاطرنشان کرد: پرونده اول مربوط به مدیرمسئول پایگاه میز نفت به اتهام نشر مطالب خلاف واقع بود که هیات منصفه در اتهام فوق الذکر متهم را با اکثریت آرا مجرم ندانست.

وی بیان کرد: پرونده دوم مربوط به صاحب امتیاز خبرگزاری مهر به اتهام نشر مطالب خلاف واقع بود که هیات منصفه در اتهام فوق الذکر متهم را با اکثریت آرا مجرم دانست و با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف ندانست.

مومنی راد تصریح کرد: پرونده سوم مربوط به مدیر مسئول خبرگزاری ایلنا و مسئول فنی این خبرگزاری بود که اتهام هر دو متهم جریحه دار کردن عفت عمومی بود که در نهایت هیات منصفه به اتفاق آرا متهمان را مجرم دانست و متهم اول را به اتفاق آرا مستحق تخفیف ندانست و با اکثریت آرا متهم دوم را مستحق تخفیف دانست.

انتهای پیام/