مخالفت اتحادیه ها با حذف یا واگذاری سازمان مرکزی تعاونی روستایی

مخالفت اتحادیه ها با حذف یا واگذاری سازمان مرکزی تعاونی روستایی

به گزارش مهر به نقل از سازمان مرکزی تعاونی روستایی، افسر دیر گفت: با عنایت به نقش و جایگاه سازمان مرکزی تعاونی روستایی درسازماندهی، ساماندهی، کارآمدسازی، آموزش و ارتقا سطح توانمندیهای تخصصی، مهارتی، مالی، عملیاتی، خدمات رسانی به شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی‌های روستایی و کشاورزی وهمچنین ترویج و اشاعه فرهنگ تعاون به منظور توسعه کمی و کیفی تعاونی‌ها وحمایتهای حقوقی، فنی و تخصصی، مالی، اعتباری (تسهیلاتی)، بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی، امور مطالعاتی و پژوهشی و نیز دفاع از منافع مادی و معنوی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی درسطوح ملی، استانی و شهرستانی، طرح جدید دولت در بحث سازمان مرکزی تعاونی روستایی با توجه به عدم وجود زیر ساخت‌های لازم، عملاً شبکه تعاونی روستایی و کشاورزی تنها پناه و پشتیبان خود را از دست خواهند داد و می‌تواند این فرصت را بعنوان یک تهدید برای شبکه تعاونی روستایی به حساب آورد.

مدیر عامل اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی و کشاورزی ایران افزود: نکته دیگر اینکه این تصویب نامه با قوانین ومقررات بالادستی در تعارض است چراکه انتقال وظایف حاکمیتی سازمان تنهابراساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ممکن خواهد بود؛ از سویی دیگر این مصوبه با اهداف وسیاست های کلی نظام مبنی بر گسترش و بسط تعاونی‌ها در تعارض است.

وی با بیان اینکه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صریح استوار است، گفت: توجه و تأکید بر بخش تعاون، به شکلی آشکار در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی ایران مورد توجه قرار گرفته است.

این مقام مسئول تصریح کرد: در اصل ۴۴ قانون اساسی، تأکید ویژه‌ای بر تعاون به ‌عنوان یکی از پایه‌های سه گانه نظام اقتصادی کشور شده و در اصل ۴۳ قانون اساسی، بخش تعاون ملزم به تأمین شرایط و امکانات کار برای تمامی افراد با هدف اشتغال کامل و جلوگیری از تمرکز ثروت در دست افراد و گروه‌ های خاص و ممانعت از کارفرمایی مطلق دولت شده است و بر اساس سیاست‌های کلی نظام توسعه حضور بخش‌های تعاونی و خصوصی در همه بخشهای اقتصادی و محدود کردن تصدی دولت در فعالیت‌های اقتصادی در سقف عناوین مصرح در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی وحداکثر حضور کارآمد در قلمروهای امور حاکمیتی پیش بینی شده است و لذا این تصویب نامه برخلاف اهداف کلی و سیاستهای نظام و تأکیدات مقام معظم رهبری است.

دیر با بیان اینکه سازمان تعاون روستایی می‌تواند بهترین سیستم برای اصلاح نظام توزیع محصولات کشاورزی و مواد غذایی باشد، گفت: دولت باید از این بخش حمایت بیشتری کند و امکانات بیشتری به تعاونی‌ها اختصاص دهد نه اینکه به دنبال حذف یا واگذاری این سیستم باشد؛ فلذا اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی کشور با این طرح بشدت مخالف است.

مدیر عامل اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی و کشاورزی ایران افزود: وظیفه اساسی سازمان مرکزی تعاون روستایی تأمین موجبات پیشرفت، گسترش و تقویت تعاون و توسعه عملیات اقتصادی، بازاریابی و بازرگانی و خدمات تعاونی در روستاها است، لذا وجود چنین سازمان و تشکیلاتی لازم و ضرروی به نظر می‌رسد.