مدیرمسئول ماهنامه «ایران فردا» مجرم شناخته شد

مدیرمسئول ماهنامه «ایران فردا» مجرم شناخته شد

فارس:‌ رونده مطبوعاتی رسیدگی به اتهامات مدیرمسئول ماهنامه «ایران فردا»، روز گذشته (یکشنبه ۳ اسفند) در شعبه ۳ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کاشانکی مطرح شد.

اتهامات مدیرمسئول ماهنامه ایران فردا ناظر بر «ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه» و «نشر مطالب الحادی» بود که هیات منصفه دادگاه مطبوعات به اتفاق آراء، متهم را در هر دو اتهام مجرم دانست و در دو اتهام به اتفاق آراء، متهم را مستحق تخفیف ندانست.

انتهای پیام/