مذاکره «وندی شرمن» با مقامات ارشد ازبکستان پیرامون افغانستان

مذاکره «وندی شرمن» با مقامات ارشد ازبکستان پیرامون افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «یوسف کابولژانوف» سخنگوی وزارت خارجه ازبکستان از گفتگوی «عبدالعزیز کاملوف» وزیر خارجه این کشور با «وندی شرمن» معاون وزیر خارجه آمریکا پیرامون مساله افغانستان خبر داد.

بر اساس این گزارش، سخنگوی وزارت خارجه ازبکستان در خصوص این مذاکره گفت: دو طرف در خصوص وضعیت منطقه و پیشرفت‌های حاصل شده در افغانستان به تبادل نظر پرداختند. آنها به اهمیت بهبود فرآیند آشتی ملی و تشکیل دولتی فراگیر در افغانستان در راستای تضمین احقاق حقوق بشر و آزادی و جلوگیری از بحران در این کشور اشاره کردند.

وی همچنین از حضور «ویکتور محمدوف» رئیس شورای امنیت ازبکستان و «روسلانبک دولتوف» وزیر دادگستری این کشور در این نشست مشترک خبر داد.

منبع : مهر