مربیان «آمادگی جسمانی» جایگزین «بدنسازی» در تیم‌های ملی شود

مربیان «آمادگی جسمانی» جایگزین «بدنسازی» در تیم‌های ملی شود

                                   
  • تاریخ انتشار : 1399-06-21

فرخ کیا در گفتگو با تازه ترین ها با تاکید بر اینکه در بخش سلامتی و تندرستی داشتن فاکتورهای آمادگی جسمانی ضروری و الزامی است خاطرنشان کرد: باید نگاه فدراسیون ها به مربی بدنساز تغییر کند و توجه به آمادگی جسمانی در ورزش کشور نهادینه شود و از مربیان آمادگی جسمانی که دارای سواد علمی و عملی هستند، در تیمهای ملی استفاده شود.
سرپرست انجمن آمادگی جسمانی فدراسیون ورزشهای همگانی افزود : در راستای سیاست تغییر نگرش فدراسیونها به نقش بدنسازی و مربیان بدنساز،  جلساتی را با برخی از فدراسیون ها برگزار کردیم که برهمین اساس نیز با فدراسیون کبدی به توافق لازم رسیدیم تا اولین دوره تربیت مربیان آمادگی جسمانی تیمهای ملی کبدی را برگزار کنیم.
کیا افزود: جای خالی کمیته آمادگی جسمانی در تمامی فدراسیونهای ورزشی احساس می‌شود. امیدوارم در آینده ای نزدیک تمامی فدراسیونهای ورزشی صاحب کمیته آمادگی جسمانی در ساختار و چارت تشکیلاتی شوند.
وی اضافه کرد : در جلسه ای که با دکتر ملایی ریاست فدراسیون همگانی داشتیم ، اختیارات لازم را جهت مدیریت علمی ، جهادی و خلاق، به بنده واگذار کردند.
کیا تدوین برنامه راهبردی ، انتخاب تیم مدیریتی ، عقد تفاهم نامه با ذینفعان و ارگانهای نیازمند آمادگی جسمانی، داشتن رویکرد فرهنگی انجمن را از مهمترین اقدامات کوتاه مدت خود در انجمن آمادگی جسمانی عنوان کرد.
وی با بیان اینکه روشهای نوین تمرینی زیادی تحت پوشش فدراسیون ورزشهای همگانی هستند که می‌توانند منجر به ارتقاء سطح آمادگی جسمانی هم در بعد سلامتی و تندرستی ، هم در بعد مهارتی شود افزود: انجمن آمادگی جسمانی این پتانسل را دارد که هم در راستای سلامت همه آحاد مردم ایران حرکت کند و هم به عنوان پایه و پیش نیاز تمامی رشته های ورزشی در بعد قهرمانی کمک حال دیگر فدراسیون ها شود. 
فرخ کیا در پایان از حمایتهای فدراسیون ورزشهای همگانی و نیز مشارکت تمامی ارگانها و اقشار نیازمند آمادگی جسمانی تشکر کرد و وعده روزهای نوید بخشی را در بعد سلامتی و مهارتی مردم ایران زمین داد.