مرخصی هادی رضوی به دلیل قانونی رد مال بوده است/ فریدون در مرخصی د

مرخصی هادی رضوی به دلیل قانونی رد مال بوده است/ فریدون در مرخصی د

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار اخباری در فضای مجازی در مورد مرخصی دو تن از محکومین اقتصادی مرکز رسانه قوه قضاییه از دادستانی تهران کسب اطلاع کرد و در نهایت مشخص شد که هادی رضوی قبل از انتشار خبر مرخصی اش، در زندان به سر می‌برد و شایعه خارج از زندان بودن وی صحت ندارد، مرخصی قبلی وی نیز به دلیل قانونی لزوم رد مال بوده است.

بر اساس این گزارش هادی رضوی در مدتی که پیشتر در مرخصی به سر می‌برد بخش قابل توجهی از رد مال را انجام داده است.

حسب اطلاع از دادستانی تهران، حسین فریدون هم در مرخصی درمانی به سر می‌برد و با توجه به تجویز پزشکی قانونی وی تحت درمان و مداوا قرار دارد، لذا مقرر شده که پس از اقدامات درمانی به زندان جهت ادامه تحمل حبس عودت داده شود.