مردم حضور وسیع و آبرومندانه‌ای در انتخابات داشتند

مردم حضور وسیع و آبرومندانه‌ای در انتخابات داشتند

به گزارش مهر، حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: در این مقطع حساس بسیار تاریخی مردم ما به سخنان معاندین نظام و کسانی که با جمهوری اسلامی همیشه دشمنی دارند گوش ندادند.

وی ادامه داد: ملت ما روز گذشته روز پر نشاطی را آفریدند و حضور وسیع و آبرومندانه ای داشتند.

ادامه دارد….