مردم همکاری خوبی برای اجرای محدودیت‌های هوشمند داشته‌اند

مردم همکاری خوبی برای اجرای محدودیت‌های هوشمند داشته‌اند

                                   
  • تاریخ انتشار : 1399-09-02

فارس: عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در مرکز کنترل قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت: مردم همکاری خوبی برای اجرای طرح محدودیت های فاصله گذاری هوشمند داشته اند.

وی ادامه داد: به هیچ وجه نباید حرف متفاوت زده شود و مردم اگر حرف‌ها متفاوت باشد، دچار ابهام می شوند. 

رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه بنای ما بر جریمه نیست، تصریح کرد: وزارت صمت باید کنترل اصناف را با جدیت انجام دهد.

وزیر کشور تاکید کرد: اگر کسی توسط نیروی انتظامی در ساعات منع تردد خودرو جریمه می شود باید سریعا پیامک آن به راننده ارسال شود. نیروی انتظامی اگر در تهران نیاز به کمک داشت بسیج به آن ها کمک خواهد کرد.

ادامه دارد…