مشکلات صندوق‌های بازنشستگی به یکی از چالش‌های جدی تبدیل شده‌ است

مشکلات صندوق‌های بازنشستگی به یکی از چالش‌های جدی تبدیل شده‌ است

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر افکارسنجی ملت با همکاری دفتر مطالعات بخش عمومی و دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «افکارسنجی درباره نگرش مردم به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور» اعلام کرد در سال‌های اخیر، مشکلات و چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی در کشور به یکی از چالش‌های جدی نظام حکمرانی تبدیل شده است؛ به‌طوری‌که بسیاری از کارشناسان و مسئولان مربوطه نسبت به پیامدهای این بحران هشدار داده‌اند. تداوم وضعیت فعلی ممکن است برخی صندوق‌ها را با مشکل جدی مواجه کند.

در بخشی از این گزارش عنوان شده به‌نظر می‌رسد تدوین و اجرای اصلاحات بنیادین در نظام بازنشستگی کشور، امری اجتناب‌ناپذیر است. برای این منظور طرح‌ها و ایده‌های مختلفی از سوی کارشناسان و خبرگان این حوزه مطرح شده است. پرواضح است که اجرای طرح‌ها و ایده‌ها بدون در نظر گرفتن افکار عمومی و پیامدهای پیش‌بینی نشده، ممکن است چالش‌های جدی سیاسی، اجتماعی و امنیتی به‌دنبال داشته باشد.

این گزارش به‌منظور شناخت دقیق و معتبر نگرش مردم به صندوق‌های بازنشستگی و ابعاد مختلف اصلاحات آن توسط دفتر افکارسنجی ملت با همکاری دفتر مطالعات بخش عمومی و دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام شده و در آن به برخی از یافته‌های حاصل از افکارسنجی نگرش مردم در خصوص وضعیت صندوق‌های بازنشستگی اشاره شده است.