مشکل پذیرش برگ گذر ویژه اربعین حل شد

مشکل پذیرش برگ گذر ویژه اربعین حل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجید میراحمدی معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در گفتگو با بخش خبر ۲۱ اظهار کرد: مشکل عدم پذیرش برگ گذر ویژه اربعین، بعد از بررسی برطرف شد و تنها موارد اندکی بودند که دستگاهی که مرز عراق داشت آن را ناخوانا می‌دانست، که مقرر شد نفراتی از مرکز پلیس گذرنامه در مرز مستقر باشند.

وی افزود: در مورد اتباع پاکستانی به این توافق رسیدیم که به صورت گروهی بتوانند از مرز خارج شوند اما برای اتباع افغانستانی که به نوعی برگ تردد ندارند، مسئولان در حال رایزنی هستند تا این مشکل رفع شود.

منبع : مهر