مصائب فکری!

مصائب فکری!

                                   
  • تاریخ انتشار : 1399-09-02

خبرورزشی/ مجید ابونوری؛ در نگاه اول فوتبال ورزش ساده ای به نظر می رسد، اما در دل سادگی فوتبال پیچیدگی هایی به چشم می خورد؛ که نامش «تاکتیک» است. تاکتیک مرز یک فوتبال مدرن و هدفمند و یک فوتبال دیمی و بی هدف را تعیین می کند. تاکتیک یعنی داشتن یک استراتژی خاص برای رسیدن به یک هدف معین! استقلال فکری آنچنان پرغلط وغلوط  بود؛ که اگر با دست پر از نبرد فولاد خارج می شد، باز هم برتری اش به «چشم» نمی آمد! و حالا سوالات ما از محمود فکری و همراهانش؛ چرا استقلال سر درس حساب و سیاق دقت به خرج نداد؟ چرا استقلال «جربزه» خطر نداشت؟ چرا استقلال از دفاع تا حمله «ثقل و سنگین» بود؟ و چرا استقلال برای «شکست» روش مند وهدفمند بازی کرد؟!
استقلال فکری در پژمردگی هایش مقابل فولاد نکونام، خصلت های دیگری را به بازی اش نیز افزوده بود که یکی از این ویژگی ها «گم» شدن بود!
فکری در نبرد با نکونام، به حیرت و سر گشتگی تیمش آزادی عمل داده بود. آری، بازی تیم او در نظر من «زشت» و فاقد برنامه بود. او هم این را خوب می داند! استقلال فکری، آنچنان تهی از «فکر» بود که از سنگینی بازی شان، هیچ، عرقی بر پیشانی شان نمانده بود.
به همان اندازه که چشم شاگردان فکری تا پایان بازی «درویش» بود؛ شاگردان نکونام یک بازی محقر و مرتب -البته نسبت به استقلال با اختلاف زیاد- به نمایش گذاشتند. سیمای بازیکنان فولاد نکونام، عاری  از رنگ پریدگی بود و شهوت مقاومت ناپذیری برای بردن داشتند و این را می شد از نحوه بازی این تیم حس کرد. نکونام با جدیت و حرارت، اصرار داشت، بازیکنانش در زمین، همه فرامین تاکتیکی اش را با اشتیاق کامل به اجرا در آورند. فولادی ها حتی بعد از باز شدن دروازه شان نیز، خللی در روند بازی شان ایجاد نشد و فارغبالانه سقوط «استقلال» را رقم زدند.
حالا محمود فکری برای روزها و بازی های در پیش روی اش، موضاعات بسیاری برای فکر کردن دارد. اوباید به «وادادگی» تیمش و ذهنش مقابل فولاد نکونام، بیش از پیش بیندیشد و برای جبران مافاتش ازهیچ کوششی مضایقه نکند! مرد متعصب آبی ها خوب می داند؛ «توبمیری» استقلال بسیار با «توبمیری» تیم هایی که او سکاندارشان بود؛ متفاوت است.