مصاف انتخابی وزن ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد برگزار می‌شود

مصاف انتخابی وزن ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد برگزار می‌شود

به گزارش مهر، کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد تاریخ و شرایط برگزاری مسابقات انتخابی وزن ۶۵ کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در المپیک ۲۰۲۱ توکیو را به شرح زیر اعلام کرد:

کشتی گیران: امیرمحمد یزدانی – مرتضی قیاسی

تاریخ برگزاری مسابقه: جمعه ۷ خردادماه ۱۴۰۰

وزن کشی ساعت ۸ صبح؛ مسابقه ساعت ۱۱ صبح (بر اساس قانون اتحادیه جهانی کشتی)

این رقابت به صورت تک کشتی و با دو کیلوگرم ارفاق وزن برگزار خواهد شد. (در صورت بروز اتفاقات، حوادث و یا مشکل داوری با تصمیم کادر فنی امکان برگزاری مجدد مسابقه وجود دارد)