مصرف بالای سوخت خودروهای داخلی مصداق هدر دادن بیت المال است

مصرف بالای سوخت خودروهای داخلی مصداق هدر دادن بیت المال است

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله خدائیان پیش از ظهر چهارشنبه در نشست شورای اداری استان سمنان به میزبانی استانداری سمنان بیان کرد: راهکار مقابله با تحریم‌ها و جنگ اقتصادی، اقتصاد مقاومتی است، اقتصادی که در شرایط تحریم، رشد و شکوفایی اقتصاد جامعه را تضمین کرده و معنای آن اقتصاد ریاضتی نیست.

وی با بیان اینکه حمایت و کمک به بخش خصوصی یکی از راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی و مردمی بودن یکی از شاخصه‌های اصلی آن است، افزود: استان سمنان از ظرفیت‌های بسیار مطلوبی برخوردار است که می‌تواند بخش مهمی از اقتصاد جامعه را اداره کرده و چرخ اقتصادی کشور را در داخل این استان به چرخش در بیاورد.

رئیس سازمان بازرسی کشور با بیان اینکه مدیریت مصرف در منابع، یکی دیگر از مباحث شاخصی است که در حوزه تحقق اقتصاد مقاومتی تأثیر گذار است، گفت: ما هنوز در کشور خودروهایی را تولید می‌کنیم که دو الی سه برابر خودروهای تولیدی کارخانه‌های کشورهای دیگر مصرف بنزین، و نفت گاز دارند که این مهم مصداق بارز به هدر دادن بیت‌المال است.

خدائیان با بیان اینکه ما باید به صورت مستمر وابستگی خود را به نفت کم کنیم چرا که همانگونه که مقام معظم رهبری تاکید دارند، اقتصاد نفتی اقتصاد با ثباتی نیست، افزود: از طریق تنوع بخشی به صادرات و تولیدات در سطح کشور، می‌توانیم از وابستگی به نفت رهایی پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه همه باید بدانیم که خروج از دولتی بودن اقتصاد و خروج از وابستگی به نفت، راه موفقیت کشور است، بیان کرد: امروز باید تلاش کنیم تا با فراهم نمودن شرایط مطلوب، از خروج نخبگان جلوگیری کرده و از فکر و نظر آنها استفاده کنیم.

رئیس سازمان بازرسی گفت: قانون بهبود فضای کسب و کار، قانون تسهیل صدور مجوزها، قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، قانون رفع موانع تولید و … از جمله تکالیف همه ما است که باید در راستای تحقق آن تلاش کنیم، نباید یک متقاضی سرمایه گذاری و تولید، شش ماه الی یکسال در بروکراسی اداری معطل بماند.

خدائیان با بیان اینکه در بحث کاهش جوانی جمعیت که جز دغدغه‌ها و چالش‌های مطرح شده توسط استاندار سمنان بود، ضرورت دارد تا قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به نحو مطلوب در سطح استان اجرایی شود، گفت: در خصوص تأمین آب برای استان نیز باید با یک افق دید بلند مدت، اقدامات اساسی را در دستور کار قرار داده و علاوه بر اجرای برنامه‌ریزی بلند مدت، تصمیمات گرفته شده از قبل نیز پیگیری و اجرایی شود.