مطالبات مالباختگان چندین پرونده کثیرالشاکی به زودی پرداخت می‌شود

مطالبات مالباختگان چندین پرونده کثیرالشاکی به زودی پرداخت می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای توجه به مطالبات عمومی مردم و به منظور نظارت دقیق بر روند قضائی رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی، وضعیت دو مورد از این پرونده‌ها با حضور علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران در دومین جلسه کارگروه اقتصاد مقاومتی مورد نظارت و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه که با حضور معاونان دادستان تهران و متهمان و بازپرس پرونده‌ها در دفتر کار دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد، ضمن ارائه طریق و ارشاد قضات رسیدگی کننده از سوی دادستان تهران، تدابیر لازم جهت تسریع در اجرای احکام و پرداخت مطالبات طلبکاران اتخاذ شد.

علی صالحی در حاشیه این جلسه بیان کرد: با برگزاری منظم جلسات پیگیری پرونده‌های کثیرالشاکی و کارشناسی‌های صورت گرفته، پرداخت مطالبات مالباختگان چندین پرونده در مراحل نهایی است که به زودی پرداخت می‌شوند.

منبع : مهر