معامله ۱۵۴ میلیون دلار در سامانه نیما

معامله ۱۵۴ میلیون دلار در سامانه نیما

به گزارش مهر به نقل از بانک مرکزی، سامانه نیما امروز مورخ ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۰، شاهد عرضه حدود ۲۲۰ میلیون دلار به صورت حواله به منظور تأمین ارز واردات کشور بوده است.

این امر حاکی از این است که نرخ ارز مؤثر در واردات کشور نرخ مذکور بوده است.