معلمان امید ما برای پرورش نسلی پرامید هستند

معلمان امید ما برای پرورش نسلی پرامید هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی همتی صبح امروز در آئین نواختن زنگ بازگشایی مدارس در مدرسه شهید شیخ انصاری اهواز اظهار کرد: معلم‌ها نقش مهمی در تربیت نسل جدید دارند و آنها حلقه اتصال بین دانش آموزان و و مسیر پیشرفتی هستند که دانش آموزان طی می‌کنند.

وی افزود: اکنون که چهل سال از انقلاب اسلامی گذشته است امیدواریم که معلم‌های نسل پر امیدی را برای ارتقای کشور پرورش دهند و ما به آنها این امید را بسته‌ایم.

معاون وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: اگر به دنبال پیشرفت هستیم راهی جز تعلیم و تربیت وجود ندارد؛ اگر کوتاهی کنیم در این امر عقب خواهیم افتاد؛ هر گامی که بر می‌داریم باید هوشمندانه باشد و باید بدانیم که به کدام سمت حرکت کنیم.

منبع : مهر