ملاحظه کاری‌ها را کنار گذاشتم و نسبت به گذشته متفاوت حاضر شدم

ملاحظه کاری‌ها را کنار گذاشتم و نسبت به گذشته متفاوت حاضر شدم

به گزارش مهر، محسن رضایی میرقائد پس از ضبط برنامه مناظرات تلویزونی در جمع خبرنگاران گفت: همان طوری که به ملت عزیز ایران گفتم، این بار نسبت به گذشته متفاوت به صحنه خواهم آمد. رودروایسی ها را کنار گذاشتم. ملاحظه کاری‌ها را کنار گذاشتم. زیرا که خودم را سرباز وطن می‌دانم.

وی تصریح کرد: من، محسن امام هستم که امروز باید بار دیگر برای شما سربازی بکنم. لذا هیچ گونه ملاحظه‌ای را در پیش نخواهم گرفت. عین حقیقت را به شما خواهم. توانایی‌هایم را در اختیارتان قرار خواهم داد و حتماً تا شب انتخابات نیز بحث‌های جدیدی با شما خواهم داشت.