ملی پوش سابق بسکتبال برای ریاست این فدراسیون ثبت نام کرد

ملی پوش سابق بسکتبال برای ریاست این فدراسیون ثبت نام کرد

                           

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه نام نویسی از کاندیداهای ریاست فدراسیون بسکتبال، امروز شنبه جواد داوری ملی پوش پیشین این رشته و امید ولیدی پاک با ارائه مدارک لازم اقدام به نام نویسی کردند.

بدین ترتیب تعداد کاندیدای ریاست در فدراسیون بسکتبال به ۵ نفر رسید. پیش از این حمید گرامیان، پوران عباسی و رامین طباطبایی کاندیدای ریاست شده بودند.

مهلت نام نویسی از کاندیداهای ریاست در فدراسیون بسکتبال که از سوم مهرماه آغاز شده فردا یکشنبه به پایان می رسد.

در حال حاضر رامین طباطبایی رئیس فدراسیون بسکتبال است که دوره ریاست وی ۲۳ دی ماه تمام می شود.

منبع : مهر