منابع هدفمندی یارانه‌ها در بخش انرژی بررسی شد

منابع هدفمندی یارانه‌ها در بخش انرژی بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هدفمندسازی یارانه‌های کشور، نشست بررسی منابع هدفمندی یارانه‌ها در حوزه موضوعات امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور با حضور امید حاجتی مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌های کشور، احمد کفاشی رئیس امور انرژی برنامه و بودجه کشور و مدیران ارشد این دو سازمان برگزار شد.

در این نشست وضعیت منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه سال ۱۴۰۱ و تحقق آن به تفسیر و کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در این نشست که بیش از دو ساعت به طول انجامید، امکان شناسایی و بازنگری کلی در وضعیت یارانه‌های پنهان، بررسی و ارائه راهکارهای اجرایی پیشنهادی مشترک دبیرخانه کارگروه و دفتر انرژی سازمان برنامه و بودجه در حوزه مصارف خانگی، صنایع و غیر، پیشنهادات نهایی دفتر امور انرژی در پیش بینی و برآورد نرخ‌های پیشنهادی حامل‌های انرژی و منابع ذی ربط مورد بررسی قرار گرفت.

شایان ذکر است، موضوعات بررسی شده پس از نهایی شدن به ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه در سال ۱۴۰۱ ارائه شود. سازمان هدفمندسازی یارانه‌های کشور به عنوان دبیرخانه کارگروه هدفمندی یارانه‌ها ذیل ستاد تهیه و تدوین بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور برای اولین بار مسئول تهیه و تدوین منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها را برعهده دارد.

منبع : مهر