نتایج  سه دیدار از مدعیان گروه ج مشخص شد

نتایج سه دیدار از مدعیان گروه ج مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابت‌ها با حضور ۴ تیم رضا پویش جنوب تهران، سینا صنعت ایذه، جوانان البرز و رهپویان شهید سلیمانی و با انجام ۶ دیدار، برگزار می شود.

نتایج ۳ دیدار برگزار شده به شرح زیر است:

رضاپویش جنوب تهران ۷- جوانان البرز ۳
سیناصعنت ایذه ۱۰- رضاپویش جنوب تهران صفر
سینا صنعت ایذه ۹- رهپویان شهید سلیمانی ۱

نتایج انفرادی دیدارهای برگزار شده به شرح زیر است:

جوانان البرز ۳ – رضا پویش جنوب تهران ۷ (اسامی تیم البرز در ابتدا آمده است):
۵۵ کیلوگرم: مهدی غلامی، برنده ۷- سامان ناصری پور ۳
۶۰ کیلوگرم: متین سالمی صفر- عرفان جرکنی، برنده ۴
۶۳ کیلوگرم: مرتضی قره داغی صفر- علیرضا اسفندیاری فر، برنده ۸
۶۷ کیلوگرم: سهیل ملکی صفر- کیهان شکوهی راد، برنده ۸
۷۲ کیلوگرم: سیاوش آقاجانی، برنده ۱۰- مهدی باقرزاده ۱
۷۷ کیلوگرم: علیرضا محمودی ۱- محمد عربی، برنده ۷
۸۲ کیلوگرم: علی راه پیما، برنده ۸- ابوالفضل اکبری صفر
۸۷ کیلوگرم: میکائیل باقری ۵- عرفان ملازاده، برنده ۱۰
۹۷ کیلوگرم: سید حمدی افتخاری ۱- امیرحسین کریمی، برنده ۱
۱۳۰ کیلوگرم: مهدی رضایی صفر- صابر مرادپور، برنده ۵

سیناصعنت ایذه ۱۰- رضاپویش جنوب تهران صفر (اسامی تیم ایذه در ابتدا آمده است):
۵۵ کیلوگرم: محمد حسینوند، برنده ۱۰- کیانوش شمشیری ۱
۶۰ کیلوگرم: اهورا بویری، برنده ۵ (ضربه فنی) – عرفان جرکنی صفر
۶۳ کیلوگرم: امید احمدی، برنده ۱۲ (ضربه فنی) – امید اولیایی ۹
۶۷ کیلوگرم: شاهین بداغی، برنده ۱۱- ابراهیم اسحاقی
۷۲ کیلوگرم: علی مهمدی، برنده ۸- محمدامین عابدینی صفر
۷۷ کیلوگرم: علیرضا مهمدی، برنده ۱۱- محمد عربی ۲
۸۲ کیلوگرم: محمدامین احمدپور، برنده ۸- احمدرضا احسانی فر صفر
۸۷ کیلوگرم: پیام بویری، برنده ۱۵- سعید سیاه پشت ۹
۹۷ کیلوگرم: وحید دادخواه، برنده ۵- امیرمحمد نوروزی ۱
۱۳۰ کیلوگرم: آرمان علیزاده عبدولی، برنده ۱۱- صابر مرادپور ۲

رهپویان شهید سلیمانی ۱- سینا صنعت ایذه ۹ (اسامی تیم شهید سلیمانی در ابتدا آمده است):
۵۵ کیلوگرم: ابوالفضل شهرکی صفر- علیرضا حیدریان، برنده ۱۰
۶۰ کیلوگرم: علی عسگر زرندی ۲- ابوالفضل مهمدی، برنده ۷
۶۳ کیلوگرم: علی رستگار ۲- امید احمدی، برنده ۶
۶۷ کیلوگرم: امیرمهدی عسگری زرندی ۴- شاهین بداغی، برنده ۱۲
۷۲ کیلوگرم: حجت رضایی، برنده ۹- محمدرضا رستمی ۶
۷۷ کیلوگرم: محمدکاظم فارسی نژاد صفر- علیرضا مهمدی، برنده ۱۱
۸۲ کیلوگرم: علی رضایی صفر- محمدامین احمدپور، برنده ۹ (ضربه فنی)
۸۷ کیلوگرم: حمیدرضا زینلی ۱- پیام بویری، برنده ۴
۹۷ کیلوگرم: محمد مولایی صفر- وحید دادخواه، برنده ۸
۱۳۰ کیلوگرم: مهرداد کلیوند رحمی ۱- آرمان علیزاده عبدولی ۶

منبع : مهر