نحوه انجام فعالیت های پژوهشی در دانشگاه تربیت مدرس اعلام شد

نحوه انجام فعالیت های پژوهشی در دانشگاه تربیت مدرس اعلام شد

                                   
  • تاریخ انتشار : 1399-09-01

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اطلاعیه جدید معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص سطح بندی فعالیت های پژوهشی در دوره فراگیری ویروس کرونا، تا اطلاع ثانوی وضعیت دانشگاه منطبق بر شرایط سطح ۳ اعلام می شود، لذا با توجه به شیوع گسترده بیماری، فعالیت آزمایشگاه ها بر اساس سطح بندی اعلام شده و با نظارت جدی تر و دقیق تر مدیریت خواهد شد.

برنامه ریزی به منظور اقدام، ضمانت اجرایی پروتکل های ابلاغ شده و نظارت دقیق نظام مند به عهده کمیته ایمنی دانشکده ها است و برای دانشجویان بومی و غیر بومی نیز بر اساس شرایط این سطح بندی به صورت یکسان عمل می شود.

بر اساس شرایط سطح ۳، پژوهش های آزمایشگاهی که در صورت توقف، هزینه هنگفت مالی ایجاد می کند و یا پژوهش های آزمایشگاهی که در مراحل انتهایی هستند و طی چند هفته خاتمه می یابند و نیز پژوهش های در حال انجام روی موجودات زنده و سلول تا اولین مرحله ای که قابلیت توقف داشته باشد از جمله مواردی است که امکان فعالیت خواهند داشت.

رعایت تمام ملاحظات و پروتکل های بهداشتی الزامی است و زمان حضور در آزمایشگاه نیز باید به حداقل برسد.

همچنین در شرایط فوق، ارتباط با دانشگاه و استاد به غیر از موارد اشاره شده صرفا به صورت مجازی است و مشمول سطح ۳ نخواهد بود.

همچنین پژوهش های میدانی که نیاز به جمع آوری اطلاعات دارد نیز مشمول سطح ۳ نیست.