نحوه ورود سرمایه حداقل ۱۰۰ هزار دلاری برای اخذ اقامت ۵ ساله

نحوه ورود سرمایه حداقل ۱۰۰ هزار دلاری برای اخذ اقامت ۵ ساله

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی دستور العمل اجرایی مربوط به متنوع سازی روش‌های ورود سرمایه به کشور برای سپرده گذاری بلند مدت ارزی و سرمایه گذاری را به استناد مصوبه هیأت وزیران آماده کرد.

بر اساس ماده نخست این دستورالعمل جزئیات نحوه ورود سرمایه برای سپرده گذاری بلندمدت ارزی جهت اخذ اقامت ۵ ساله به روش حواله و اسکناس ارز مستند به اظهارنامه ارز همراه مسافر مشخص شده است.

نحوه ورود سرمایه حداقل ۱۰۰ هزار دلاری برای اخذ اقامت ۵ ساله

بر این اساس، بانک ملی ایران مجاز است به نیابت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قرارداد سپرده گذاری ارزی ویژه در قالب افتتاح حساب ارزی به میزان حداقل ۱۰۰ هزار دلار آمریکا و یا معادل آن به سایر ارزهای جهان روای مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت حواله و اسکناس برای متقاضیان اتباع خارجی اقدام و با انجام هماهنگی لازم با اداره خزانه داری ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حواله وارده را در حساب‌های مورد نظر اداره مذکور کارسازی و با اسکناس مأخوذه را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل دهد.

در همین حال بانک ملی ایران در رابطه با سپرده‌های ارز با منشأ اسکناس، مکلف است ضمن اطمینان از اصالت مستندات ورود ارز از جمله اظهارنامه ارز همراه مسافر ارائه شده توسط متقاضی، مراتب امکان خروج اصل سپرده به خارج از کشور پس از لغو اقامت به صورت اسکناس به همان ارز اظهار شده با ارائه اظهارنامه یاد شده را پس از اخذ تاییدیه از وزارت کشور و سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به سپرده گذار اعلام کند.

ضمناً استفاده از اظهارنامه مزبور جهت خروج ارز اشخاص ثالث امکان پذیر نیست. علاوه بر این بانک‌های برون مرزی (آف شور) می‌توانند در چارچوب همین دستورالعمل با مجوز و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند.روش‌های مجاز ورود سرمایه در این دستورالعمل همچنین روش‌های مجاز ورود سرمایه جهت سرمایه گذاری موضوع قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی نیز تعیین شده است.

بر این اساس ورود سرمایه نقدی از طریق بانک‌های خصوصی و دولتی ایرانی به صورت حواله و اسکناس با ثبت در سامانه‌های مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جمله نیما و سنا مجاز است. بر اساس تبصره این بند بانک‌های برون مرزی (آف شور) می‌توانند در چارچوب همین دستورالعمل با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های های اقتصادی و فنی ایران اقدام کنند. بر این اساس همچنین ورود سرمایه نقدی از طریق صرافی‌های بانکی و غیربانکی مجاز تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت حواله و اسکناس با ثبت در سامانه‌های مورد تأیید بانک مرکزی از جمله نیما و سنا مجاز است.

ورود سرمایه نقدی به صورت اسکناس باید مستند به اظهارنامه ارز همراه مسافر باشد و بر اساس تبصره این بند گمرک موظف است اظهار نامه ارزی موضوع این دستورالعمل را بدون هیچ گونه محدودیت در کف و سقف میزان سرمایه نقدی ورودی ثبت و صادر کند. امکان ورود سرمایه از طریق تهاتر با سرمایه‌گذار خارجی و داخلی ورود سرمایه سرمایه گذار خارجی موضوع ماده ۶ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی از طریق تهاتر سرمایه با سرمایه گذار خارجی موضوع همان قانون که قصد خروج منابع حاصل از موضوع مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ قانون از جمله سود اصل سرمایه و عوائد حاصل از سرمایه را دارند نیز در این دستورالعمل مجاز شده است.

در این روش سرمایه گذار خارجی دارای مجوز سرمایه گذاری خارجی که قصد ورود سرمایه خارجی به کشور را دارد، سرمایه نقدی خود را با سرمایه گذار خارجی دیگری که مجوز انتقال موضوع مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ قانون دارد، تهاتر می‌کند. این روش صرفاً بین سرمایه گذاران خارجی دارای مجوز موضوع قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و با تأیید هیأت سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده ۶ قانون مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

در همین حال تهاتر بین سرمایه گذار خارجی موضوع ماده ۶ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (سرمایه گذار خارجی) که قصد ورود سرمایه نقد به کشور دارد با فعال اقتصادی داخل کشور (سرمایه گذار داخلی) متقاضی واردات کالاهای مجاز برای واردات ماشین آلات، تجهیزات و مواد اولیه خط تولید سرمایه گذار داخلی به کشور نیز مجاز است.

در این روش سرمایه گذار داخلی از محل ارز با منشأ خارجی سرمایه گذار خارجی، از طریق انعقاد قرارداد با سرمایه گذار خارجی، مبادرت به واردات قانونی کالای مجاز با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران می‌کند. پس از واردات قطعی کالا به کشور و به‌کارگیری آن در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (ارزش مندرج در رسید پروانه الکترونیکی واردات) و واریز معادل ریالی ارزش کالای وارد شده مورد تأیید گمرک، از طرف سرمایه گذار داخلی به حساب شرکت سرمایه پذیر سرمایه گذار خارجی در ایران، به عنوان سرمایه خارجی وارده سرمایه گذار خارجی در دفاتر سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران پس از تأیید هیأت سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده ۶ قانون ثبت می‌شود.

البته سرمایه گذار داخلی موضوع این بند، فعال اقتصادی ایرانی داخل کشور است که رابطه سهامداری و قراردادی با سرمایه گذار خارجی در طرح سرمایه گذاری خارجی مصوب موضوع ماده ۶ ندارد.