نخستین اقدام اتحادیه اروپا علیه بلژیک/ احتمال محکومیت بروکسل

نخستین اقدام اتحادیه اروپا علیه بلژیک/ احتمال محکومیت بروکسل

به گزارش مهر به نقل از رویترز، کمیسیون اروپا با ارسال هشداری رسمی به دولت بروکسل، از برداشتن نخستین گام قانونی خود علیه بلژیک در راستای حصول اطمینان از استقلال رأی (آژانس) دیده بان حریم خصوصی این کشور خبر داد.

اتحادیه اروپا معتقد است حریم خصوصی توسط این آژانس حفظ نمی شود.

بر اساس این گزارش، یک مقام اجرایی اتحادیه اروپا در خصوص «آژانس ناظر بر حفاظت از داده ها» بلژیک، گفت: برخی از اعضای آن (نهاد) نمی‌توانند از اعمال نفوذ آزاد باشند، چراکه آنها به صورت همزمان باید گزارش‌هایی به کمیته‌های مختلف دولت بلژیک نیز بدهند.

گفته می‌شود اعضای آژانس ناظر بر حفاظت از داده ها همچنین در پروژه‌های دولتی در خصوص اطلاعات مربوط به بیماری کرونا از قبیل ارائه آمار نیز دخیل بوده و این افراد همزمان عضویت در کمیته امنیت اطلاعات بلژیک را نیز بر عهده دارند.

لازم به ذکر است که بلژیک تنها ۲ ماه فرصت دارد تا اقدامات لازم برای حصول اطمینان اتحادیه اروپا از استقلال کامل آژانس مذکور از مداخله و نظارت دولتی را انجام دهد و در صورت عدم توانایی در تامین خواسته اتحادیه اروپا، در دادگاه این اتحادیه محکوم شده و مجبور به پرداخت جریمه خواهد شد.