نرخ تسعیر ارز برای دریانوردان ۱۸ هزار تومان تعیین شد

نرخ تسعیر ارز برای دریانوردان ۱۸ هزار تومان تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، فرید رئیس هیئت‌مدیره شرکت تأمین نیروی کشتیرانی در خصوص نرخ جدید تسعیر ارز هزینه سفر کارکنان دریایی ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت: در پی موافقت مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، نرخ تسعیر هزینه سفر ارزی دریانوردان ناوگان از آذرماه جاری به هر دلار ۱۸۰ هزار ریال و نرخ هزینه آذوقه کارکنان دریایی شاغل بر روی کشتی‌ها به هر دلار ۱۹۰ هزار ریال محاسبه و پرداخت خواهد شد.

منبع : مهر