نرخ دینار عراق در بازار غیررسمی کاهش یافت

نرخ دینار عراق در بازار غیررسمی کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، کریمی گفت: خوشبختانه امسال استقبال خوبی از خدمات ارائه شده توسط بانک مرکزی در زمینه توزیع ارز اربعین از سوی زائرین انجام شد و می‌توان گفت کلیه زائرانی که در این ایام از مرز خارج شدند ارز اربعین خود را دریافت کرده‌اند.

وی با اشاره به تمهیدات بانک مرکزی برای توزیع ارز اربعین در سال جاری افزود: بانک مرکزی امسال در حوزه ارز اربعین مداخله خوبی انجام داد و با تجهیز به موقع منابع و سازماندهی و هماهنگی مناسب با سایر دستگاه‌های ذیربط برای اولین بار در ایام اربعین نرخ ارز دینار کاهش پیدا کرد، بطوریکه قبل از شروع توزیع ارز اربعین هزار دینار عراق معادل ۳۶ هزار تومان بود و در حال حاضر صرافی‌هایی هستند که حاضرند با نرخ ۳۲ هزار تومان به بانک مرکزی بفروشند و البته نرخ بانک مرکزی ۳۱,۵۰۰ تومان است.

کریمی تاکید کرد: بنابراین یک مداخله مفید توسط بانک مرکزی در زمینه پایین آوردن نرخ غیررسمی رخ داد و در حالی که نرخ بازار غیررسمی همیشه در زمان اوج تقاضای اربعین بالا می‌رفت امسال کاهش نرخ رقم خورد.

وی ادامه داد: علت این امر هم ورود به موقع و تاکید رئیس کل بانک مرکزی در زمینه توزیع ارز اربعین بود که حدود یک ماه قبل دستورالعمل ۱۱ بندی در این زمینه را به حوزه‌های ذی‌ربط در بانک مرکزی و شبکه بانکی ابلاغ کرد که همه پیش بینی‌ها اعم از اینکه توزیع ارز حتماً به صورت دینار باشد در آن قید شده بود.

دکتر کریمی تصریح کرد: رئیس کل بانک مرکزی تاکید داشتند که دلار زدایی از همین توزیع ارز اربعین باید کلید بخورد چرا که توزیع عرض اربعین به شکل دلار با راهبرد بانک مرکزی در زمینه دلار زدایی تناقض داشت و خوشبختانه منابع دیناری در کشور به خوبی و به موقع تجهیز شد و از آنجا که زائرین و گردشگران عراقی زیادی در طول سال به ایران مراجعه می‌کنند و ارز خود را عرضه می‌کنند و خوشبختانه از این منابع استفاده خوبی انجام گرفت.

معاون بین الملل بانک مرکزی افزود: این اتفاق گام خوبی برای شروع دلار زدایی واقعی بود که مردم خود مشاهده و لمس کردند چراکه اگر دلار توزیع می‌شد زائران باید آن‌را در عراق تبدیل می‌کردند که مشکلاتی در این زمینه برای هموطنان ایجاد می‌شد.