نشست تحول زیست سیاست در بحران کرونا برگزار می‌ شود

نشست تحول زیست سیاست در بحران کرونا برگزار می‌ شود

                                   
  • تاریخ انتشار : 1399-06-26

به گزارش تازه ترین ها، انجمن علوم سیاسی ایران شعبه خراسان با همکاری گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد ششمین دوره مدرسه علوم سیاسی با موضوع تحول زیست سیاست (Bio_Politics) در بحران کرونا را برگزار می‌کند.
این نشست به همه‌گیری جهانی کرونا از منظر پزشکی اجتماعی اختصاص دارد که با سخنرانی علی کاظمیان عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دبیری علی قدیریدانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد برپا می‌شود.
نشست یادشده چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه از ساعت ۲۱ الی ۲۲ به صورت زنده در صفحه اینستاگرام انجمن علوم سیاسی خراسان به آدرس https://www.instagram.com/ipsa.kb برگزار می‌شود.