نصب ۱۹۰۰ مگاوات نیروگاه تولید پراکنده کشور

نصب ۱۹۰۰ مگاوات نیروگاه تولید پراکنده کشور

به گزارش مهر به نقل از شرکت توانیر، مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق گفت: در حال حاضر ۱۸۳۳ مگاوات نیروگاه تولید پراکنده که در طول سال‌های گذشته احداث شده اند، برق تولیدی خود را به شبکه سراسری می‌فروشند.

وی با بیان این که این نیروگاه‌ها براساس نرخ خرید تضمینی برای نیروگاه‌های جدید و نرخ تعیین شده توسط هیأت تنظیم بازار برق برای سایر نیروگاه‌ها به شبکه برق می‌فروشند، ادامه داد: نرخ هیأت تنظیم حدود ۴ برابر بالاتر از سقف قیمت بازار عمده فروشی برق است.

به گفته این مقام مسئول ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های تولید پراکنده در پیک سال گذشته ۱۶۶۴ مگاوات بود که این میزان هم اکنون به ۱۸۳۳ مگاوات افزایش یافته است. همچنین تولید این نیروگاه‌ها از ابتدای سال تا کنون نسبت به دوره مشابه سال گذشته تقریباً ۱۰ درصد رشد داشته است.

به گزارش توانیر، شرکت برق منطقه‌ای تهران با ۳۶۹ مگاوات و برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان با ۱۰ مگاوات، به ترتیب بیشترین و کمترین آمار منصوبه نیروگاه‌های تولید پراکنده را در اختیار دارند.