نصیرنژاد عضو هیأت رئیسه سامبو آسیا شد

نصیرنژاد عضو هیأت رئیسه سامبو آسیا شد

به گزارش مهر، در حاشیه مسابقات سامبو قهرمانی آسیا، انتخابات بخش‌های مختلف اتحادیه قاره‌ای برگزار شد و در نهایت محمدرضا نصیرنژاد به مدت چهار سال عضو هیأت رئیسه انتخاب شد.

وی همچنین رئیس کمیسیون برگزاری دوره‌های همبستگی المپیک در اتحاده سامبو آسیا نیز می‌باشد.

در رقابتهای سامبو آسیا محمد سعیدی مدنی موفق به کسب مدال نقره قهرمانی آسیا شده بود.