نقش احداث خندق در مرز سوریه در تامین امنیت عراق

نقش احداث خندق در مرز سوریه در تامین امنیت عراق

به گزارش مهر به نقل از السومریه، کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق با اشاره به احداث خندق در طور مرز با سوریه آنرا مهم و گامی در مسیر درست دانست که سبب قطع رخنه های داعش می شود.

سعران الاعاجیبی عضو این کمیسیون اعلام کرد: عملیات مشترک کار احداث خندق در طول مرز با سوریه را به منظور مقابله با رخنه داعش شروع کرده است واین گامی مهم و اقدامی مناسب است.

وی افزود: اوضاع عراق همچنان به امنیت خارجی یعنی حمایت از مرزها با همه کشورهای همسایه نیاز دارد.

الاعاجیبی بیان کرد: اگر مرزها امن نشود نمی توان امنیت در عراق برقرار کرد.

وی تاکید کرد: داعشی ها دیگر توان ورود به عراق را ندارند اما به شکل پراکنده دست به تحرکاتی می زنند. احداث خندق و کشیدن سیم خاردار سبب مقابله با رخنه داعشی ها می شود.

این در حالی است که تحسین الخفاجی سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک عراق از شروع احداث خندقی به طول سه متر و عرض سه متر خبر داده بود.