نماینده مسجد سلیمان به صورت مشروط از پاسخ‌های زنگنه قانع شد

نماینده مسجد سلیمان به صورت مشروط از پاسخ‌های زنگنه قانع شد

به گزارش مهر، در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، سوال علیرضا ورناصری از بیژن زنگنه درباره روند جمع آوری و ساماندهی گازهای فلر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پس از توضیحات وزیر نفت، ورناصری گفت: هیئت مشترکی از وزارت نفت، سازمان پدافند غیرعامل و کمیسیون انرژی در میدان حضور پیدا کرده و مسائل را بررسی کنند. اگر موارد مربوط به آلایندگی به خصوص در مسجد سلیمان رعایت نشود، در آینده با فاجعه مواجه خواهیم شد و لذا باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد.

وی بیان کرد: در صورت تشکیل این کمیته و بررسی این موارد از پاسخ‌های وزیر قانع می‌شوم.

محمد باقر قالیباف هم در این زمینه، گفت: بنده از مسجد سلیمان بازدید کردم. در این بخش تلاش‌های خوبی صورت گرفته و اگر در موضوع منابع انسانی پیشنهادی دارید، اعلام کنید تا پیگیری شود.

نماینده مسجد سلیمان به صورت مشروط از پاسخ‌های زنگنه قانع شد

نماینده مسجد سلیمان به صورت مشروط از پاسخ‌های زنگنه قانع شد

به گزارش مهر، در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، سوال علیرضا ورناصری از بیژن زنگنه درباره روند جمع آوری و ساماندهی گازهای فلر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پس از توضیحات وزیر نفت، ورناصری گفت: هیئت مشترکی از وزارت نفت، سازمان پدافند غیرعامل و کمیسیون انرژی در میدان حضور پیدا کرده و مسائل را بررسی کنند. اگر موارد مربوط به آلایندگی به خصوص در مسجد سلیمان رعایت نشود، در آینده با فاجعه مواجه خواهیم شد و لذا باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد.

وی بیان کرد: در صورت تشکیل این کمیته و بررسی این موارد از پاسخ‌های وزیر قانع می‌شوم.

محمد باقر قالیباف هم در این زمینه، گفت: بنده از مسجد سلیمان بازدید کردم. در این بخش تلاش‌های خوبی صورت گرفته و اگر در موضوع منابع انسانی پیشنهادی دارید، اعلام کنید تا پیگیری شود.

قالب ترامپ