نوری قزلجه: نظارت مجلس بر انتخابات شوراها را به نهادهای دیگر واگذار کنیم

نوری قزلجه: نظارت مجلس بر انتخابات شوراها را به نهادهای دیگر واگذار کنیم

چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹ – ۰۹:۰۶

خبر مورد نظر شما یافت نشد.0a14101030e6d31bafb01611e07d0d3a scaled - نوری قزلجه: نظارت مجلس بر انتخابات شوراها را به نهادهای دیگر واگذار کنیم