هر ۵ کاندیدای ریاست فدراسیون تکواندو تایید صلاحیت شدند

هر ۵ کاندیدای ریاست فدراسیون تکواندو تایید صلاحیت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حسین زاده، هادی ساعی، محمد پولادگر، سیروس رضایی و محمد جمشیدی کاندیداهای ریاست فدراسیون تکواندو هستند که طبق برنامه اعلام شده صبح چهارشنبه ۱۵ دی ماه در مجمع انتخاباتی، برای رسیدن به صندلی ریاست رقابت خواهند کرد.

بر همین اساس صلاحیت هر ۵ نفر تأیید و حائز شرایط حضور در مجمع انتخاباتی فدراسیون تکواندو شدند.

منبع : مهر