هزینه دریافت وام مسکنِ نیم میلیاردی؛ ۶۷ میلیون تومان

هزینه دریافت وام مسکنِ نیم میلیاردی؛ ۶۷ میلیون تومان

به گزارش خبرنگار مهر، میانگین قیمت نمادهای زیرمجموعه اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در معاملات امروز یکشنبه ۹ آبان بازار سرمایه در بازه ۶۸ تا ۷۱ هزار تومان بود.

با این حال در برخی معاملات تعدادی از نمادهای این برگه‌ها از جمله تسه ۹۹۰۸ (اوراق مسکن آبان سال قبل) در تعدادی از معاملات آن، قیمت ۶۴ هزار و ۷۲۳ تومان هم ثبت شد.

در نماد معاملاتی تسه ۹۹۱۲ (اوراق مسکن اسفند پارسال) تا ۷۲ هزار و ۹۳۵ تومان هم کشف قیمت شد.

بیشترین تعداد برگه‌های فروخته شد در معاملات امروز به تسه ۰۰۰۶ (اوراق مسکن شهریور امسال) با ۸۸ هزار برگه و میانگین قیمت ۶۷ هزار و ۸۸۹ تومان برای هر برگه حق تقدم تسهیلات مسکن اختصاص داشت؛ در رتبه بعدی نیز نماد تسه ۰۰۰۷ (اوراق مسکن مهر سال جاری) با فروش ۲۴ هزار برگه و متوسط قیمت ۷۰ هزار و ۱۷۴ تومان به ازای هر برگه قرار گرفت.

با احتساب میانگین ۷۰ هزار تومان برای هر برگه، متقاضی دریافت تسهیلات خرید مسکن زوجین تهرانی تا سقف ۴۸۰ میلیون تومان باید ۹۶۰ برگه و مجموعاً ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هزینه کند.

این در حالی است که تسهیلات جعاله مسکن ۸۰ میلیون تومان است و هزینه دریافت وام خرید مسکن عملاً معادل ۸۴ درصد وام جعاله خواهد شد.

همچنین متقاضی تهرانی دریافت وام فردی خرید مسکن تا سقف ۲۸۰ میلیون تومان باید ۵۶۰ برگه با متوسط قیمت ۷۰ هزار تومان به ازای هر برگه و مجموعاً ۳۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خریداری کند.

منبع : مهر