هشدار ژنرال های بازنشسته به «ماکرون» سبب خشم سیاسی در فرانسه شد

هشدار ژنرال های بازنشسته به «ماکرون» سبب خشم سیاسی در فرانسه شد

به گزارش مهر به نقل از دیلی تلگراف، بعد از آنکه ۲۰ ژنرال بازنشسته به همراه تعدادی از افسران ارتش فرانسه به رئیس جمهور این کشور هشدار دادند که با اقدامات اسلام هراسانه خود و تحریک گروه های افراطی، فرانسه را به سمت جنگ داخلی و آشوب سوق می دهد این کشور در جوی از خشم سیاسی فرو رفته است.

بر اساس این گزارش، جمعاً ۸۰ افسر ارشد و ژنرال ارتش فرانسه این نامه را امضا کرده اند.

هر چند این نامه با حمایت «مارین لوپن» رهبر حزب راست افراطی حرکت ملی فرانسه همراه شده اما با این وجود دولت فرانسه آن را به عنوان نگرانی افرادی که فقط درباره حوزه خود ابراز نگرانی کرده اند دست کم گرفت.

مقام های دولت فرانسه می گویند این نامه یادآور «کودتای الجزایر» است که ۶۰ سال قبل ژنرال های ارتش فرانسه سعی کردند علیه «شارل دوگل» اقدام به کودتا کنند.

به گزارش مهر، از سال گذشته اقدامات ضد اسلامی دولت فرانسه و محدود کردن فعالیت های مسلمانان در این کشور بهانه ای شد تا گروه های افراطی اقدامات خود را در این کشور شدت ببخشند.

ژنرال های بازنشسته ارتش فرانسه نیز به ماکرون هشدار داده اند که ادامه این قبیل اقدامات سبب بروز جنگ داخلی و آشوب در کشور می شود.