هنوز محدودیت های فروش نفت و تحریم رفع نشده است

هنوز محدودیت های فروش نفت و تحریم رفع نشده است

به گزارش مهر، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: در مذاکرات وین، رایزنی های مربوط به بخش اقتصادی خیلی پیشرفت داشته است اما هنوز محدودیت های فروش نفت و تحریم وجود دارد.

واعظی در واکنش به ارسال پرونده رئیس جمهور به قوه قضائیه از سوی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت هیچ مصوبه ای برای ۲۰۳۰ و اقدامی در این رابطه ندارد، به نظر می رسد مجلس دارد، پرونده درست می کند.

وی در مورد مناظرات گفت: به نظر می رسد هدف اصلی در مناظرات زدن دولت است. آقای روحانی یک دهم اینها هم وعده نداد.

ادامه دارد…