هوای اصفهان ناسالم است/ قطعی ۱۳ ایستگاه پایش هوا

هوای اصفهان ناسالم است/ قطعی ۱۳ ایستگاه پایش هوا

محمود مزارع در گفت‌وگو با تازه ترین ها به نقل از مهر اظهار داشت: شاخص کیفی هوا در ایستگاه بزرگراه خرازی با میانگین ۱۱۰، میدان احمدآباد با شاخص ۱۱۴، خیابان استانداری با شاخص ۱۳۶ و خیابان پروین با شاخص ۱۰۶ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس گزارش می‌شود.

وی ادامه داد: شاخص کیفی هوای خیابان کاوه با میانگین ۸۷، میرزا طاهر و انقلاب و رهنان با میانگین ۸۰ در وضعیت قابل قبول ثبت شده و ایستگاه‌های پایش هوای خیابان‌های رودکی، باغ غدیر، باهنر، جی، دانشگاه، فیض، فرشادی و ورزشگاه میثاق از مدار خارج است.

کارشناس امور آزمایشگاه‌های حفاظت محیط زیست استان اصفهان افزود: کیفیت هوا در شهرهای سجزی هم اکنون با میانگین شاخص ۱۵۴ ناسالم برای عموم شهروندان و در مبارکه با شاخص ۱۰۷ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد ضمن اینکه ایستگاه‌های دولت آباد، شاهین شهر، خمینی‌شهر، نجف آباد و کاشان قطع است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.