هوای تهران در شرایط قابل قبول قرار دارد

هوای تهران در شرایط قابل قبول قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته تاکنون در شرایط سالم قرار دارد و پیش بینی می‌شود این شرایط برای فردا نیز ادامه یابد.

ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون از بیشترین غلظت در میان ۶ آلاینده دیگر هوا برخوردار بوده است. و ادامه این روند در ساعات آینده نیز پیش بینی می‌شود. تا تهران وارد صد و پنجاه و پنجمین روز با کیفیت هوای سالم شود.

این در حالی است که از ابتدای سال تاکنون تنها ۲ روز کیفیت هوا در شرایط پاک قرار داشته و یک روز نیز کیفیت هوا برای همه گروه‌های جامعه ناسالم شد.

منبع : مهر