هوای تهران در نیمه اردیبهشت ۱۴۰۰ سالم است

هوای تهران در نیمه اردیبهشت ۱۴۰۰ سالم است

به گزارش مهر، آمار روزهای با کیفیت هوا در تهران به ۴۰ روز رسید.

همچنان ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون از بیشترین میزان غلظت در میان دیگر آلاینده‌ها برخوردارند.

طی ۲۴ ساعت گذشته میانگین غلظت آلاینده هوا بر روی عدد ۵۹ قرار داشته اما هم اکنون این میانگین به عدد ۸۱ رسیده است.

پیش بینی می‌شود این شرایط طی ساعات آینده ادامه داشته باشد.