هیئت عالی نظارت مجمع به طرح سامان‌دهی صنعت خودرو ایراد گرفت

هیئت عالی نظارت مجمع به طرح سامان‌دهی صنعت خودرو ایراد گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان نظیف در گفتگو با درباره آخرین وضعیت طرح ساماندهی صنعت خودرو گفت: دستورات جلسه امروز شورای نگهبان مفصل بود و نوبت رسیدگی به طرح ساماندهی صنعت خودرو نرسید، لذا بررسی آن به هفته بعد موکول شد.

وی افزود: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام «طرح سامان‌دهی صنعت خودرو» را مغایر با سیاست‌های کلی نظام طی نامه‌ای اعلام کرده که ایرادات سابق این هیئت، همچنان به قوت خود باقی است لذا مراتب به مجلس اعلام خواهد شد.

منبع : مهر