هیچ لیستی در انتخابات شوراها مورد حمایت رئیسی نیست

هیچ لیستی در انتخابات شوراها مورد حمایت رئیسی نیست

به گزارش مهر، مهدی دوستی سخنگوی ستادهای مردمی حامی سید ابراهیم رئیسی گفت: هیچ لیستی در انتخابات شوراها مورد حمایت رئیسی نیست.

وی ادامه داد: ضمن احترام به همه نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا از همه سلایق و جناح های سیاسی که نسبت به رئیسی، محبت و عنایت داشته اند رسما اعلام می شود، وی نسبت به هیچ یک از افراد ثبت نام کرده و احراز صلاحیت شده در انتخابات شورای شهر و هیچ یک از لیستهای انتخاباتی، نفیا و یا اثباتا نظری اعلام نکرده اند.