هیچ مجوز زیست محیطی برای پتروشیمی میانکاله صادر نشده

هیچ مجوز زیست محیطی برای پتروشیمی میانکاله صادر نشده

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کریمی به تشریح آخرین وضعیت پروژه پتروشیمی میانکاله پرداخت و اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۰ گزارش ارزیابی‌های زیست محیطی پروژه پتروشیمی میانکاله به سازمان حفاظت محیط زیست تحویل داده شد و این گزارش در دفتر ارزیابی‌های زیست محیطی سازمان مورد بررسی قرار گرفت و از آن پس، در چندین نوبت اصلاحاتی به مجری پروژه اعلام شد.

وی با اشاره به ۳ بار برگزاری کمیته ارزیابی زیست محیطی صرف نظر از کمیته‌های فنی برای این پروژه، گفت: در نهایت اتفاقی که افتاد این بود که سازمان حفاظت محیط زیست موافقتی با اجرای این پروژه نداشت و آنچه در خصوص صدور چنین مجوزی ادعا می‌شود، کذب است.

مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه مجوز باید امضا، هولوگرام و مهر برجسته داشته باشد، تصریح کرد: اصلاً چنین مجوزی که این ویژگی‌ها را داشته باشد، وجود ندارد و اگر کسی ادعایی مبنی بر صدور مجوز زیست محیطی برای این پروژه دارد، آن را منتشر کند.

کریمی افزود: پس از ورود نهادهای ذیربط به این موضوع، عدم دریافت مجوز زیست محیطی پروژه پتروشیمی میانکاله محرز و این پروژه از دستور کار خارج شد.
وی تصریح کرد: چند روز قبل، گزارش‌هایی دریافت کردیم مبنی بر اینکه عملیات اجرایی این پروژه در حال آغاز است و مجری اقدام به فنس کشی در اطراف محوطه پروژه کرده است. حتی برخی گزارش‌ها حاکی از شروع عملیات بتن ریزی بود.

مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست، ادامه داد: ما با مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مازندران مکاتبه و اعلام کردیم این پروژه مجوز ارزیابی زیست محیطی ندارد و شما اقدامات حقوقی لازم را برای توقف آن انجام دهید.

وی افزود: پس از مکاتبه اداره کل استان مازندران با مجری پروژه مبنی بر لزوم توقف کار و عدم ترتیب اثر به آن، مکاتبه با نهادهای ذیربط برای پیگیری حقوقی از سوی اداره شهرستان و سپس اداره کل استان انجام شد.

کریمی با اشاره به پیگیری سازمان حفاظت محیط زیست از طریق نهادهای ذیربط و نیز ریاست جمهوری برای ممانعت از اجرای پروژه، گفت: در سال ۱۳۹۹ هیأت دولت مصوبه‌ای داشت مبنی بر احداث پارک پروپیلن که شاید این مصوبه ملاک عمل سرمایه گذار برای راه اندازی این پروژه قرار گرفته است. لذا ما مکاتبه‌ای هم با ریاست جمهوری انجام دادیم که مواد ۴ و ۵ این مصوبه ملغی شود.

مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست، خاطرنشان کرد: آنچه که مبنای مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست با اجرای پروژه پتروشیمی در منطقه میانکاله است، حساس بودن این منطقه از نظر اکوسیستمی و زیست محیطی است چراکه آنجا هم پناهگاه حیات وحش وجود دارد و هم تالاب.

وی تصریح کرد: بند ششم سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست تاکید می‌کند که بهره برداری از سرزمین می‌بایست بر اساس توان اکولوژیک آن منطقه باشد. توان اکولوژیک منطقه میانکاله برای توسعه کشاورزی و گردشگری و این دست از کاربری‌ها مناسب است نه احداث صنایع آن هم صنعت سنگینی مثل پتروشیمی.

کریمی یادآور شد: برنامه آمایش سرزمین استان هم چنین پروژه‌ای را برای آن منطقه مطرح نکرده است. بنابراین این توسعه با سند آمایش سرزمین استان در تضاد است. ضمن اینکه این پروژه با طرح مدیریت یکپارچه سواحل نیز در تضاد قرار دارد.

وی تاکید کرد: مجموعه این عوامل سبب شده که اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله توجیه زیست محیطی نداشته باشد.

مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست، درباره زمین واگذار شده برای احداث پروژه نیز گفت: سازمان امور اراضی زمینی را برای احداث پروژه در اختیار سرمایه گذار قرار داد اما پس از آنکه مجوز زیست محیطی برای این پروژه صادر نشد آنها هم به دنبال این بودند که زمین را باز پس گیرند.

کریمی با اشاره به این ادعا که با احداث پتروشیمی، ۳۰۰ شغل در منطقه ایجاد می‌شود، تصریح کرد: اجرای پروژه‌های دیگر از قبیل گردشگری می‌تواند اشتغالزایی به مراتب بیشتری داشته باشد. ضمن اینکه احداث پروژه پتروشیمی با توجه به اینکه محصول آن قرار است با خط لوله به دامغان منتقل شود، توجیه اقتصادی هم برای منطقه ندارد.

وی در پایان اظهار کرد: احداث این پروژه نیاز به آب شیرین کن دارد و چنانچه تلخابه آب شیرین کن وارد دریای خزر به عنوان یک اکوسیستم بسته شود، می‌تواند به این اکوسیستم آسیب جدی بزند.

مطالب مرتبط

هیچ مجوز زیست محیطی برای پتروشیمی میانکاله صادر نشده

هیچ مجوز زیست محیطی برای پتروشیمی میانکاله صادر نشده

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کریمی به تشریح آخرین وضعیت پروژه پتروشیمی میانکاله پرداخت و اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۰ گزارش ارزیابی‌های زیست محیطی پروژه پتروشیمی میانکاله به سازمان حفاظت محیط زیست تحویل داده شد و این گزارش در دفتر ارزیابی‌های زیست محیطی سازمان مورد بررسی قرار گرفت و از آن پس، در چندین نوبت اصلاحاتی به مجری پروژه اعلام شد.

وی با اشاره به ۳ بار برگزاری کمیته ارزیابی زیست محیطی صرف نظر از کمیته‌های فنی برای این پروژه، گفت: در نهایت اتفاقی که افتاد این بود که سازمان حفاظت محیط زیست موافقتی با اجرای این پروژه نداشت و آنچه در خصوص صدور چنین مجوزی ادعا می‌شود، کذب است.

مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه مجوز باید امضا، هولوگرام و مهر برجسته داشته باشد، تصریح کرد: اصلاً چنین مجوزی که این ویژگی‌ها را داشته باشد، وجود ندارد و اگر کسی ادعایی مبنی بر صدور مجوز زیست محیطی برای این پروژه دارد، آن را منتشر کند.

کریمی افزود: پس از ورود نهادهای ذیربط به این موضوع، عدم دریافت مجوز زیست محیطی پروژه پتروشیمی میانکاله محرز و این پروژه از دستور کار خارج شد.
وی تصریح کرد: چند روز قبل، گزارش‌هایی دریافت کردیم مبنی بر اینکه عملیات اجرایی این پروژه در حال آغاز است و مجری اقدام به فنس کشی در اطراف محوطه پروژه کرده است. حتی برخی گزارش‌ها حاکی از شروع عملیات بتن ریزی بود.

مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست، ادامه داد: ما با مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مازندران مکاتبه و اعلام کردیم این پروژه مجوز ارزیابی زیست محیطی ندارد و شما اقدامات حقوقی لازم را برای توقف آن انجام دهید.

وی افزود: پس از مکاتبه اداره کل استان مازندران با مجری پروژه مبنی بر لزوم توقف کار و عدم ترتیب اثر به آن، مکاتبه با نهادهای ذیربط برای پیگیری حقوقی از سوی اداره شهرستان و سپس اداره کل استان انجام شد.

کریمی با اشاره به پیگیری سازمان حفاظت محیط زیست از طریق نهادهای ذیربط و نیز ریاست جمهوری برای ممانعت از اجرای پروژه، گفت: در سال ۱۳۹۹ هیأت دولت مصوبه‌ای داشت مبنی بر احداث پارک پروپیلن که شاید این مصوبه ملاک عمل سرمایه گذار برای راه اندازی این پروژه قرار گرفته است. لذا ما مکاتبه‌ای هم با ریاست جمهوری انجام دادیم که مواد ۴ و ۵ این مصوبه ملغی شود.

مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست، خاطرنشان کرد: آنچه که مبنای مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست با اجرای پروژه پتروشیمی در منطقه میانکاله است، حساس بودن این منطقه از نظر اکوسیستمی و زیست محیطی است چراکه آنجا هم پناهگاه حیات وحش وجود دارد و هم تالاب.

وی تصریح کرد: بند ششم سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست تاکید می‌کند که بهره برداری از سرزمین می‌بایست بر اساس توان اکولوژیک آن منطقه باشد. توان اکولوژیک منطقه میانکاله برای توسعه کشاورزی و گردشگری و این دست از کاربری‌ها مناسب است نه احداث صنایع آن هم صنعت سنگینی مثل پتروشیمی.

کریمی یادآور شد: برنامه آمایش سرزمین استان هم چنین پروژه‌ای را برای آن منطقه مطرح نکرده است. بنابراین این توسعه با سند آمایش سرزمین استان در تضاد است. ضمن اینکه این پروژه با طرح مدیریت یکپارچه سواحل نیز در تضاد قرار دارد.

وی تاکید کرد: مجموعه این عوامل سبب شده که اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله توجیه زیست محیطی نداشته باشد.

مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست، درباره زمین واگذار شده برای احداث پروژه نیز گفت: سازمان امور اراضی زمینی را برای احداث پروژه در اختیار سرمایه گذار قرار داد اما پس از آنکه مجوز زیست محیطی برای این پروژه صادر نشد آنها هم به دنبال این بودند که زمین را باز پس گیرند.

کریمی با اشاره به این ادعا که با احداث پتروشیمی، ۳۰۰ شغل در منطقه ایجاد می‌شود، تصریح کرد: اجرای پروژه‌های دیگر از قبیل گردشگری می‌تواند اشتغالزایی به مراتب بیشتری داشته باشد. ضمن اینکه احداث پروژه پتروشیمی با توجه به اینکه محصول آن قرار است با خط لوله به دامغان منتقل شود، توجیه اقتصادی هم برای منطقه ندارد.

وی در پایان اظهار کرد: احداث این پروژه نیاز به آب شیرین کن دارد و چنانچه تلخابه آب شیرین کن وارد دریای خزر به عنوان یک اکوسیستم بسته شود، می‌تواند به این اکوسیستم آسیب جدی بزند.

مطالب مرتبط

قالب ترامپ